Dây Chuyền Rút Đậu Nành Rời Từ Container Lên Sàng, Đóng Bao

Dây Chuyền Rút Đậu Nành Rời Từ Container Lên Sàng, Đóng Bao

Sử dụng thiết kế khoa học của SECO sẽ tiết kiệm được 1 nửa nhân công, đầu tư nhỏ, sớm hoàn vốn, gia tăng lợi nhuận trong việc thương mại, chế biến đậu nành nhập khẩu.

Dây Chuyền Rút Đậu Nành Rời Từ Container Lên Sàng, Đóng Bao

 

Video khảo sát mặt bằng trước khi lắp đặt:

>>> Xem thêm bài viết này để hiểu hơn về các giải pháp chế biến đậu nành: 

Cân Đóng Bao Hạt Đậu Nành, Thóc, Gạo, Đỗ, Ngô, Nông Sản

 

.