Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Ống, Dạng Tấm, Chiller, Dàn Trao Đổi Nhiệt Bằng Nước

Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Ống, Dạng Tấm, Chiller, Dàn Trao Đổi Nhiệt Bằng Nước

Bộ Trao Đổi Nhiệt, Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Ống, Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Tấm, Bộ Trao Đổi Nhiệt Chiller, Dàn Trao Đổi Nhiệt Bằng Nước. Chế tạo theo yêu cầu

 

Bộ Trao Đổi Nhiệt, Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Ống Chùm, Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Tấm, Bộ Trao Đổi Nhiệt Chiller, Dàn Trao Đổi Nhiệt Bằng Nước, Bộ Trao Đổi Nhiệt Calorife. Chế tạo theo yêu cầu Thiết bị trao đổi nhiệt

bo-trao-doi-nhiet

 

Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Tấm

bo-trao-doi-nhiet-ong

 

Bộ Trao Đổi Nhiệt Dạng Ống

 

bo-trao-doi-nhiet-chiller

Chế tạo Bộ trao đổi nhiệt, Dàn trao đổi nhiệt theo yêu cầu