Tầm Nhìn Chiến Lược

Tầm Nhìn Chiến Lược

Dài hạn:

+ Trở thành Tập đoàn đa ngành nghề hoạt động trong cả lĩnh vực thương mại và sản xuất về Công nghệ Xanh.

+ Cập nhập, nghiên cứu, học hỏi các công nghệ tân tiến trên thế giới để cung cấp tại Việt Nam và các nước còn nghèo nàn về Tự động hóa khu vực Châu Á

Ngắn hạn:

+ Lấy năm 2020 làm tiền đề, mục tiêu 2021 đạt doanh thu 50 tỷ và bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất số 1.

+ Mục tiêu doanh thu hợp nhất các mảng của các năm 2022, 2023 lần lượt là 100 tỷ, 200 tỷ và đạt 500 tỷ vào năm 2025. Lợi nhuận sau thuế mỗi năm đạt tối thiểu 12%.