Sản xuất Bồn chứa, Bồn chứa Inox, Bồn chứa Xăng Dầu, Bồn chứa CO2 lỏng, chứa Khí 1000L, 2000L, 3000lit

Sản xuất Bồn chứa, Bồn chứa Inox, Bồn chứa Xăng Dầu, Bồn chứa CO2 lỏng, chứa Khí 1000L, 2000L, 3000lit

 

Sản xuất Bồn chứa, Bồn chứa Inox, Bồn chứa Xăng Dầu, Bồn chứa CO2 lỏng, chứa Khí 1000L, 2000L, 3000lit, 10m3, 20m3, 30 khối. Chế tạo theo yêu cầu

bon-chua

 

bon-chuaa