Giá Trị Cốt Lõi

Giá Trị Cốt Lõi

  • Kỷ luật: Nghiêm khắc với chính bản thân, tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác
  • Học tập: Không ngừng học hỏi, sáng tạo, giúp đỡ cùng nhau tiến bộ từng ngày, từng tháng, từng năm. Hôm nay phải tốt hơn hôm qua và ngày mai còn tốt hơn nữa
  • Trách nhiệm: Lối sống và cách làm việc gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, dứt khoát, cụ thể, rành mạch, dám làm dám chịu